ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КОНЗОЛИ ОТ БРАЙКО™?

Конзолите са критични компоненти за всяка стоманена, алуминиева или дървена конструкция. Те са малки, но предават големи усилия между съседни структури като едновременно компенсират това всички строителни дoпуски. Въпреки че са сравително евтини в сравнение с основната конструкция. конзолите трябва да се монтират и настройват лесно, защото до 30% от времето за монтаж е свързано с тях. Те са първите части, които се доставят на обекта, така че проблеми с тяхното качество или сроковете на доставка могат да доведат до непропорционални щети за обекта.

Ние в БРАЙКО™ се заехме със задачата да разработим висококачествена и ергономична система за конзоли, която да ни даде възможност да изпълним всички желания на нашите клиенти в срок.

 • ИНЖEНЕРИНГ
 • МАТЕРИАЛ
 • ЗАВАРЯВАНЕ
 • ТОЧНОСТ
 • НАЗЪБВАНИЯ
 • ПОКРИТИЯ
 • СРОКОВЕ
 • РАЗХОДИ

Разработката на една конзола не е проста задача, защото множество фактори трябва да се отчетат.

Една конзола трябва:

 • да отговаря на конструктивните изисквания
 • да се произведе от стандартен материал
 • да може икономично да се завари, покрие и тества
 • така да бъде представена на чертежите, че да няма възможност за объркване по време на производството

Ние в БРАЙКО™ предлагаме на нашите клиенти следните услуги: консултиране, контрол на изготвените чертежи, цялостно проектиране и изчисляване на конзолите.

Повече информация може да намерите на www.braiko.com/bg/more#downloads.