BRAIKO™ X - НАЗЪБВАНЕ

description

ОПИСАНИЕ

Произвежда се бъбрековиден отвор с вертикални назъбвания. По време на монтажа чрез ротация се напасва назъбеният елемент (регистриран за патент) BRAIKO™ X. След поставяне на назъбения елемент бъбрековидният отвор е блокиран.

 

ПРЕДИМСТВА

 • Лесно и икономично производство
 • Каналите в бъбрековидния отвор са с големи отстояния (напр. 9 мм). Затова е възможно производство с помощта на лазер или плазмено рязане
 • Въпреки голямото отстояние между каналите е възможна фина настройка (1 мм ход)
 • Големите зъбци могат да издържат на голямо натоварване
 • Лесно боядисване
 • Не се нарушава покритието на конзолата
 • Възможна е последваща настройка
 • Лесен качествен контрол
 • Бъбрековидният отвор се блокира по време на монтажа
 • Анкерният болт работи на срязване

 

НЕДОСТАТЪЦИ

 • Необходим е качествен контрол на назъбения бъбрековиден отвор
 • Нужна е широкопола шайба тип DIN 9021 / ISO 7093