products-04-XS-007

ОПИСАНИЕ

Произвежда се бъбрековиден отвор с вертикални назъбвания.

По време на монтажа чрез ротация се напасва назъбеният елемент Braiko™ X и след това се вкарва в бъбрековидния отвор.

Бъбрековидният отвор се блокира незабавно.

BRAIKO-XS е проектирана да захваща материали с дебелина от 4 до 10 мм.

ПРЕДИМСТВА

  • Лесно и икономично производство
  • Каналите в бъбрековидния отвор са с големи отстояния един от друг (напр. 9 мм)
  • Затова е възможно производство с помощта на лазер или чрез плазмено рязане
  • Големите зъбци могат да издържат на голямо натоварване
  • Могат да бъдат използвани различни покрития
  • Покритието на конзолата не се разрушава при блокиране на бъбрековидния отвор
  • Възможна е последваща настройка
  • Лесен качествен контрол
  • Бъбрековидният отвор се блокира по време на монтажа
  • Анкерният болт работи на срязване

braiko-xs-additional-image