products-01-TS-002

ОПИСАНИЕ

Параметричната конзола BRAIKO-TS за окачени фасади е проектирана за монтаж върху бетонна плоча.

ПРЕДИМСТВА НА BRAIKO-TS

ИНЖЕНЕРИНГ

 • Не са необходими производствени чертежи - поръчката се осъществява посредством номер на детайла
 • Срязващото усилие се пренася директно върху анкерния болт на нивото на основната конструкция без огъване. Това скъсява размера на болта и отстоянията от ъглите
 • Конзолата е изключително плоска - максимална височина 30 мм
 • Възможни са различни варианти и размери

ЛОГИСТИКА

 • Доставя се като цяла сглобка /лицевата част е сгъваема/
 • Приблизително тегло 4 кг - 70% по-малко отколкото на стандартните конзоли
 • По-ниски разходи за транспорт и доставка поради намаленото единично тегло

МОНТАЖ

 • Фина настройка (+/- 30 мм) и лесен монтаж посредством BRAIKO™X
 • Възможна е повторна настройка по всяко време
 • Отвори за закрепване на мълниезащита
 • Отвори за закрепване на пожарозащита
 • Всички резби са за стандартни болтове и гайки
 • Неподвижната и плъзгащата опора могат да бъдат поставени/променяни на място посредством специална заключваща плочка