products-09-SP-008

ОПИСАНИЕ

Насрещните планки с назъбвания BRAIKO™ S могат да бъдат произведени с различни размери.

Стандартното отстояние между зъбците е 2 мм.

ПРЕДИМСТВА

  • Възможна е прецизна настройка на място
  • Голям брой възможности за нанасяне на покритие