products-10-SE-011

ОПИСАНИЕ

Насрещните плочки с назъбвания BRAIKO™ S могат да бъдат произведени с различни размери.

Стандартното отстояние между зъбците е 2 мм. Като допълнение към BRAIKO-SP плочката BRAIKO-SE има тръбовидно удължение. По този начин срязващото усилие се предава към основата на анкера.

ПРЕДИМСТВА

  • Възможна е прецизна настройка на място
  • Голям брой възможности за нанасяне на покритие
  • Намалява се огъването на анкерния болт