products-FW-001
products-FW-002
products-FW-003

ОПИСАНИЕ

Параметричната конзола BRAIKO-FW за окачени фасади е проектирана за монтаж върху стена.

ПРЕДИМСТВА НА BRAIKO-FW

ИНЖЕНЕРИНГ

  • Не са необходими производствени чертежи - поръчката се осъществява посредством номер на детайла
  • Срязващото усилие се пренася директно върху анкерния болт на нивото на основната конструкция без огъване. Това скъсява размера на болта и отстоянията от ъглите
  • Възможни са различни варианти и размери

ЛОГИСТИКА

  • Доставя се като цяла сглобка /лицевата част е сгъваема/
  • Приблизително тегло 1,8 кг - по-малко отколкото на стандартна стоманена конзола
  • По-ниски разходи за транспорт и доставка поради намаленото единично тегло

МОНТАЖ

  • Фина настройка (+/- 30 мм) и лесен монтаж посредством BRAIKO™X
  • Възможна е последваща настройка
  • Отвори за закрепване на мълниезащита