products-02-FS-001

ОПИСАНИЕ

Параметричната конзола BRAIKO-FS за окачени фасади е проектирана за монтаж върху челото на бетонна плоча.

ПРЕДИМСТВА НА BRAIKO-FS

ИНЖЕНЕРИНГ

  • Не са необходими производствени чертежи - поръчката се осъществява посредством номер на детайла
  • Срязващото усилие се пренася директно върху анкерния болт на нивото на основната конструкция без огъване. Това скъсява размера на болта и отстоянията от ъглите
  • Възможни са различни варианти и размери

ЛОГИСТИКА

  • Доставя се като цяла сглобка /лицевата част е сгъваема/
  • Приблизително тегло 1,8 кг - по-малко отколкото на стандартна стоманена конзола
  • По-ниски разходи за транспорт и доставка поради намаленото единично тегло

МОНТАЖ

  • Фина настройка (+/- 30 мм) и лесен монтаж посредством BRAIKO™X
  • Възможна е последваща настройка
  • Отвори за закрепване на мълниезащита