Допълнителна информация

ИСТОРИЯ НА БРАЙКО

1996:    Основаване на "Прототип" ЕООД

2006:    Дялово участие на Пон Мениджмънт ГмбХ в "Прототип" ООД

2011:    Основаване на "ГАП Мениджмънт" ООД (50% Христо Генчев, 50% Пон Мениджмънт ГмбХ)
   - "ГАП Мениджмънт" ООД придобива 100% от дяловете на "Прототип" ООД
   - основаване на фирма "3Д Софт Сълюшънс" ООД

2012:    "ГАП Мениджмънт" ООД придобива 50% от дяловете на производителя на стоманени конструкции "Профи-промеко" ООД

2014:    "БРАЙКО" ЕООД е учредено като 100% собственост на "ГАП Мениджмънт" ООД,
като във фирмата са прехвърлени дейностите от производствения отдел на фирма "Прототип" ЕООД
(Стоманени конструкции)

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Certificate EN 1090-1 - Aluminium

English, 29 Dec 2022

Download

Braiko Company Presentation (DE)

14 June 2022, rev. 05
PPS file

Download

Steel Welding Certificate
EN1090-2

Welding Certificate EN1090-2
English, 29 Dec 2022

Download

Aluminium Welding Certificate
EN1090-3

Welding Certificate EN1090-3
English, 29 Dec 2022

Download

Certificate EN 1090-1

Factory Production Control
English, 29 Dec 2022

Download

Certificate ISO 9001:2015

Quality Management Systems
English, 11 Nov 2019

Download

Standard Terms and Conditions of Sale - EN

Standard Terms and Conditions
English, 15 May 2014

Download

Purchasing Conditions - BG, DE

Purchasing Conditions
Bulgarian&German, 15 May 2014

Download

Standard Warranty - EN

Standard Warranty
English, 15 May 2014

Download

Example Drawings


Example Drawings, zip file

Download

Braiko Brochure rev 18 2015.04.29

Braiko Brochure
29 April 2015, pdf file

Download

Test Reports (BG)

Various coatings
Bulgarian, 21 May 2014

Download

Test Reports (DE)

Various coatings
German, 21 May 2014

Download

Test Reports (EN)

Various coatings
English, 21 May 2014

Download

BRAIKO™ X Presentation

English
30 April 2015, rev06

Download

Braiko Sharp Product Catalogue

English
13 February 2024, rev. 22

Download