Как работи

how-does-it-work

КАК РАБОТИ BRAIKO™ X?

Вложките с вертикални назъбвания са използвани определено време в строителната индустрия. Назъбванията с голямо отстояние:

  • могат да бъдат произведени икономично
  • са подходящи за строителни обекти
  • могат да издържат на голямо натоварване
  • могат да бъдат боядисани чрез най-често използваните методи

Назъбванията с голям модул до скорo се асоциираха с груба настройка.

Вложките BRAIKO™ X са конструирани така, че назъбените бъбрековидни отвори с голяма стъпка на зъбите да могат да се настройват фино.